dostupná čísla


Obsah časopisu

Editorial – Alterity, Enmification, Orientalism and Other Issues

Petr Wohlmuth

Petr Wohlmuth působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK v Praze , petr.wohlmuth@fhs.cuni.cz       další články autora
Editorial ke Studiím a esejím.