dostupná čísla


Obsah časopisu

GABRIELA DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ – Človek vo vojne. Stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku

Bratislava 2019, VEDA, 326 s., ISBN 978-80-224-1786-0

Jiří Hutečka

Jiří Hutečka (*1979), Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové , jiri.hutecka@uhk.cz       další články autora