dostupná čísla


Obsah časopisu

LENKA J. BUDILOVÁ – Od krevní msty k postsocialismu. Vývoj antropologického zájmu o Balkán

Brno 2019, Centrum pro studium demokracie a kultury, 217 s., ISBN 978-80-7325-490-2

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , jan.horsky@fhs.cuni.cz       další články autora