dostupná čísla


29.12.2019

Fakulta humanitních studií

Časopis Dějiny – teorie – kritika byl založen jako nezisková, recenzovaná vědecká revue v lednu roku 2004 s cílem kultivovat teoreticky orientované diskuse a metodologicky inspirativní přístupy v historickém výzkumu. Nejprve byl vydáván Masarykovým Ústavem Akademie věd České Republiky a od roku 2011 je vydáván a finančně podporován Fakultou humanitních studií, jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Fakulta humanitních studií má výrazně interdisciplinární profil a podporuje specializaci vědců v interdisciplinárně koncipovaném historickém bádání jako je například historická antropologie či historická sociologie. Fakulta tak přispívá k širokému výzkumnému spektru Univerzity Karlovy, jež byla založena v roce 1348 v Praze jako první vysoké učení ve Střední Evropě a řadí se tak mezi nejstarší univerzity v Evropě.

Fakulta humanitních studií klade velký důraz na vysokou kvalitu časopisu a standardy editorské práce. Vedení časopisu svěřuje zkušeným, mezinárodně etablovaným vědcům. Současnou vedoucí redaktorkou časopisu Dějiny – teorie – kritika je Veronika Čapská. V roce 2015 převzala vedení časopisu od Pavla Himla. Kontinuitu časopisu zajišťuje od roku 2004 Martin Nodl, jeden ze zakládajících redaktorů a v současnosti výkonný redaktor DTK. Časopis vítá hostující editory pro tematická čísla.