dostupná číslaČeněk Pýcha MIROSLAV MICHELA, LÁSZLÓ VÖRÖS (edd.), Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku

Čeněk Pýcha Kniha k prohlížení a procházení. Vizuální reprezentace prostoru Severních Čech

Základní motiv textu tvoří vztah vizuální reprezentace a fyzického prostoru. Autor modeluje recepční kontext fotografií krajiny a zavádí kategorii knih procházení a prohlížení (modelový čtenář knihou listuje a prohlíží fotografie, získává tak představu o prostoru). Tuto kategorii pak aplikuje ne reprezentativní publikace, jež zachytily celek severních Čech v 70. a 80. letech. Díky těmto pramenům může studie rekonstruovat základní prvky dobového zobrazování severních Čech a hledat místa potenciálního konfliktu (například okolo národnostních a ekologických témat). Ve své druhé části se studie zaměřuje na pozdější proměny vizuálních reprezentací severních Čech v souvislosti s obecnějším vývojem vizuální kultury, například prostřednictvím srovnávacích fotografií staré a současné podoby místa začala v knihách k prohlížení dominovat historizující perspektiva.

Čeněk Pýcha SUNE BECHMANN PEDERSEN, Reel Socialism. Making Sense of History in Czech and German cinema since 1989