dostupná číslaDaniela Hannová Kontakty arabských komunistů s Komunistickou stranou Francie v 50. a 60. letech 20. století a meze vzájemného kulturního transferu

Arabské komunistické strany udržovaly se svými evropskými protějšky od počátku dvacátého století silné kontakty. Hledaly nejen rady, ale také reálnou politickou podporu. Studie analyzuje vzájemnou komunikaci mezi arabskými a francouzskými komunisty s využitím archivních dokumentů Komunistické strany Francie z 50. a 60. let 20. století. Úsilí o nastínění počátků arabských komunistických stran je komplikováno nedostatkem relevantních odborných studií. Předkládaný článek se opírá o korespondenci, novinové články, zprávy o vzájemných návštěvách a setkáních na pravidelných stranických schůzích a zkoumá limity kulturního transferu komunistické ideologie do arabského světa. Opakovaný důraz na národní hodnoty a využívání náboženské symboliky arabskými komunisty odhaluje sdílení určitých hodnot napříč středovýchodním politickým spektrem. Jisté specifické rysy arabských levicových hnutí je možné chápat jako projevy postkoloniálních hodnot moderních arabských společností, jež přetrvávaly navzdory silnému vlivu evropského komunismu.