dostupná číslaBedřich Loewenstein O pokroku a víře v pokrok. Sebekritický autorský dovětek

Ve druhém čísle časopisu Dějiny – teorie – kritika z roku 2009 se na stránkách 253–355 objevily články, v nichž autoři kriticky komentovali knihu Víra v pokrok – dějiny jedné evropské ideje. Její autor, Bedřich Loewenstein, odpovídá na podněty z debaty nad textem, stejně jako na kritické připomínky k německému vydání své práce.

Bedřich Loewenstein Retrospektiva. Několik úvah k vlastním osmdesátinám

V tomto autobiografickém příspěvku autor přemítá nad vývojem vlastního myšlení a výzkumu. Pojal jej jako veřejné vyznání z opakovaných pádů a proher a zároveň vůle začít vždy znovu. Tento dokument ego-historie, na příkladu autorova vlastního příběhu, nabízí také náhled do intelektuálních dějin dvacátého století.

Bedřich Loewenstein Duch a politika

Studie zkoumá myšlenkové vlivy, které po druhé světové válce utvářely intelektuální profil známého německého politologa Kurta Sontheimera (1928–2005), jehož politická filosofie byla inspirována novinářským dílem Thomase Manna. Mannův vnitřní vývoj od obhájce k přesvědčenému kritikovi německého iracionalismu a antidemokratičnosti pomohl Sontheimerovi dospět ke zralým politickým a konceptuálním pozicím. Studie zahrnuje i rekonstrukci přístupu německých církví k republice a nacistickému barbarství, a to z důvodu lepšího pochopení méně známé Sontheimerovy role coby protestantského kritika Spolkové republiky Německo.

Bedřich Loewenstein MARTIN SCHULZE WESSEL, Revolution und religiöser Dissens. Der römisch-katholische und der russisch-orthodoxe Klerus als Träger des religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und Russland 1848–1922