dostupná číslaVáclav Sixta Žánr biografie a proměna chápání dějinnosti

Text se zabývá vztahem žánru biografie a proměn chápání dějinnosti v pozdní moderně. Text představuje teoretické inspirace vycházející z textů Gillese Deleuze a Françoise Hartoga, které mohou pomoci uchopit problém změny vztahování se ke kategorii času v pozdní moderně. Tyto inspirace poté uplatňuje na různé podoby žánru biografie v současné kultuře vzpomínání. Mezi materiály, kterými se autor zabývá, patří například biografické nakladatelské edice, soubor životopisů Václava Havla, kampaň značky Kefírer či projekt Opráski Sčeskí Historje. Tyto materiály jsou studovány z perspektivy vztahu k minulosti, který mohou vytvářet. Autor si klade otázky, zda se jedná o dějiny národní, orientované na budoucnost, či o nostalgické vzpomínání oddělené od závažných společenských obsahů. V závěru autor vytváří typologii vztahů k minulosti prostředkovaných žánrem biografie a nabízí také vysvětlení úspěšnosti tohoto žánru v současné kultuře vzpomínání.