dostupná číslaWilliam OʼReilly Riskantní migrace: Interdisciplinární přístupy k rozhodování a rizikům ve studiu migrace

Tento článek analyzuje výzkumné strategie využívané historiky, ekonomy, politology a dalšími vědci a vědkyněmi při studiu mobility osob v současnosti i v minulosti. Migrační systémy zahrnují jak dlouho ustálené migrační vzorce, tak i mimořádné události. Přesto se zdá, že historikové věnují pramálo pozornosti otázkám souvisejícím s motivací migrace, tedy s tím, jak se lidé rozhodují, kdy a kam jít, i tomu, jak prostředníci a instituce zapojené do migrace napomáhají nebo naopak tlumí snahy o (pře)stěhování. Málo pozornosti je věnováno riziku jako signifikantnímu faktoru, který se uplatňuje v procesech rozhodování ohledně migrace. Tento článek kriticky zkoumá řadu přístupů z jiných oborů a snaží se posoudit, nakolik mohou být historikům nápomocné různé teorie rizik a rozhodování při odhadech toho, jak se migranti v minulosti i současnosti rozhodovali k migraci. Tato studie je příspěvkem k historiografii migračních studií a je výzvou pro historiky, aby ke studiu dějin lidských migrací přistupovali více interdisciplinárně. Klíčová slova: historiografie migračních studií, migrační rizika, interdisciplinární dějiny migrace, rozhodování