dostupná číslaDavor Pavičić Dvakrát vyprávěný příběh

Jedním z významných hostů na ceremonii otevření Suezského kanálu v roce 1869 byl rakousko-uherský císař František Josef, v jehož doprovodu se nacházel i v Čechách narozený kněz Beda Dudík, kterému byl svěřen úkol sestavit oficiální cestopis o císařské cestě. O deset let později jeho mladší bratr Antonín vydal vlastní verzi cestopisu v českém jazyce, založenou na cestopisu svého bratra i svých vlastních zkušenostech. Tato studie srovnává a kontextualizuje tyto dva cestopisy, popisující stejné události, ale sepsané dvěma bratry v různých jazycích, pro různé čtenářské obce a z různých perspektiv. Kromě toho, že poskytuje nový pohled na životy bratrů Dudíkových a císařskou cestu do Orientu, zdůrazňuje rovinu osobní zkušenosti a reflexe rakousko-uherských občanů ve světě odlišném od jejich vlastního. Studie se zaměřuje spíše na spíše neznámý cestopis, sestavený Antonínem Dudíkem. Detaily a figury, odlišující tón Antonínova cestopisu od textu svého staršího bratra Bedy osvětlují hluboké rozdíly obou narativů, které svým zamýšleným čtenářům sdělovaly různé významy.