dostupná číslaJiří Hanuš MARTIN C. PUTNA, Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty

Jiří Hanuš HUGH McLEOD (ed.), World Christianities (c.1914 – c.2000)

Jiří Hanuš DANIELA TINKOVÁ, Francouzská revoluce

Jiří Hanuš TOMÁŠ PETRÁČEK, Výklad bible v době (anti-)modernistické krize. Život a dílo Vincenta Zapletala OP

Jiří Hanuš Zakopaný pes komunistického režimu. Pavel Kohout a možnosti memoárománového žánru

Jiří Hanuš se zabývá „memoárromány“ proslulého českého spisovatele Pavla Kohouta Z deníku kontrarevolucionáře a Kde je zakopán pes. Autor se pokouší představit Kohoutův způsob vyjadřování, jeho zacházení s historií a výjimečný přínos české literatuře a historiografii. Analyzuje Kohouta jako spisovatele, jenž popisuje především myšlení socialistických intelektuálů, kteří se aktivně podíleli na budování komunistického režimu v Československu a kteří později skončili jako „děti pohlcené vlastní revolucí“. Kohoutovy romány, bez ohledu na to, jak dramaticky jsou vystavěny a jak dokládají autorovo silné ego, nabízejí mnoho zajímavých náhledů, které mohou využít historici soudobých dějin při analýzách dějin socialistických utopií a každodennosti za socialismu, ale také paradoxů komunistického režimu.

Jiří Hanuš Kritika kritiky neoliberalismu a ahistorických manifestů

Jiří Hanuš kriticky reaguje na příspěvek Pavla Balouna, Jana Grubera, Jana Mareše a Víta Strobacha „O výuce historie za kapitalismu a o mluvících hlavách“. Autor nabízí několik alternativních pohledů na výuku historie, potenciální pracovní příležitosti pro absolventy oboru a dopad na celkový obraz historie, tak jak vyplývá z mediálně protěžovaných pojetí, vytvářených historiky.