dostupná číslaTomáš Hermann Úvod: Setkání s Bedřichem Loewensteinem

K uctění osmdesátých narozenin profesora Bedřicha Loewensteina (29. června 1929) se konal v Praze 8. června 2009 workshop na téma „Dějiny víry v pokrok”. V průběhu workshopu byla spolu s autorem do hloubky diskutována nejnovější Loewensteinova rozsáhlá publikace, Víra v pokrok: Dějiny jedné evropské ideje (původně vydaná jako Der Fortschrittsglaube: Geschichte einer europaischen Idee, Gottingen 2008). Mimo Loewensteinův vlastní autobiografický příspěvek, následovalo osm článků, zabývajících se Loewensteinovou knihou nebo jeho životním dílem historika.

Tomáš Hermann Historik ve víru dějin a dlouhé století ve Víře v pokrok

Článek se zabývá polemikou o devatenáctém století v knize Bedřicha Loewensteina Víra v pokrok, v kontextu Lowensteinova života a díla. V první části autor článku podrobně sleduje vývoj Loewensteinovy práce od mládí k dnešku, a umisťuje ji do kontextu české historiografie dvacátého století. Z úhlu pohledu Loewensteinových dlouhodobých výzkumných zájmů a jejich syntézy v nejnovějším opus magnum, autor rozebírá nejdelší pasáž o „dlouhém století” jako skutečné jádro a intelektuální záměr knihy. Dalším postojem stejného významu je nevíra v pokrok, to jest skepse a deziluze, které v knize vytvářejí vnitřní napětí. V podrobném přehledu obsahu a struktury Loewensteinova pojetí devatenáctého století vystupují jako klíčový prvek vzájemně se podmiňující procesy zásadní historizace a biologizace evropského myšlení.