dostupná číslaLadislav Hejdánek „Pokrok“ jako téma a tzv. „víra v pokrok“

Autor poukazuje na obvyklou chybu historiků, kteří nedostatečně definují předmět a oblast svého zájmu. Tato chyba omezuje hodnotu jejich často dlouhodobé a namáhavé práce a může ji změnit v pouhou sbírku jinak působivého materiálu. Takoví historikové často vyjadřují své názory na dané téma v neuspořádaných poznámkách, bez svorníku účelu. V tomto konkrétním případě může totéž namítnout vůči užití a porozumění termínů „pokrok” a „víra v pokrok” (nemluvě o úplné absenci rozlišení mezi různými významy „přesvědčení” a „víry”). Kniha nedokáže komunikovat autorův názor na věc. Máme považovat za samozřejmé, že je pokrok možný, nebo je to jen přelud, ideologický klam?