dostupná číslaJiří Rak Pokrok vlastenský

Nad několika příklady autor přemítá nad vzájemným podmíněním obecné idey pokroku a fenoménu „národního obrození”, s ekonomickou a kulturní emancipací českého národa pohledem aktérů tohoto procesu. Zapojuje často užívaný termín „národní pokrok” a ukazuje vnitřní napětí a odstup vůči obecnému „náboženství pokroku”, a význam jejich konzervativních prvků. V ironickém rámci Strany mírného pokroku v mezích zákona Jaroslava Haška nachází autor vhodnou zkratku, vystihující porozumění pokroku ze strany českých národních obrozenců.