dostupná číslaPetr Sergejevič Stěfanovič „Feudalismus“ a bojaři středověké Rusi

Článek se zabývá otázkou ruského feudalismu, to jest použitelností konceptu feudalismu na ruskou středověkou společnost. Detailní historický přehled ukazuje, že od konce osmnáctého století do dneška mnozí badatelé porovnávali ruské a evropské historické přístupy k feudalismu. Autor sdílí skepsi Arona Gureviče ohledně heuristické hodnoty aplikace „feudálního modelu“ na popis středověké evropské společnosti a ukazuje omezenou použitelnost modelu na starou ruskou šlechtu, bojary. Ve středověké Rusi byla soudržnost šlechty, její vysoký status a přístup k institucionalizované moci zajištěna poněkud jinými faktory, které se přímo netýkaly feudálních institucí. Tyto faktory zahrnovaly výjimečný étos vztahu mezi šlechtou a panovníkem, stejně jako společné slavnostní hostiny/svátky a válečné výboje. Komparativní studie takových „uzlů mezilidských vztahů“ (jak říká Gurevič) nám pomůže lépe porozumět sdíleným a odlišným rysům rozmanitých vzorců sociálního vývoje v různých regionech středověké Evropy.