dostupná číslaHana Matějková „Svět k skonání táhne“. Reflexe monstrózních porodů v raně novověkých jazykově českých naučných a homiletických pramenech a pramenech lidové provenience

Studie si klade za cíl shrnout raně novověké především říšskoněmecké teologické a intelektuální debaty o monstrozitě, jejich inspirační zdroje a vývojové tendence v průběhu 16. až 18. století, a jejich recepci v českém prostředí. Na základě analýzy českojazyčných naučných a homiletických pramenů, stejně jako lidové písňové tvorby letákového charakteru se pokouší ukázat, nakolik bylo téma monstrózních porodů aktuální v českém prostoru, zda se vyznačuje stejnými či podobnými rysy, popřípadě čím se od říšských konceptů odlišuje.