dostupná číslaDita Jahodová Konceptualizace transsexuality v českém medicínském diskurzu a dokumentárním filmu po roce 1989

Tento příspěvek mapuje způsoby nahlížení na transsexualitu v kontextu českého medicínského diskurzu od roku 1989 do současnosti, a jak jimi byla reprezentována a sebeprezentována v českém dokumentárním filmu tohoto období. Účelem tohoto textu je poukázat na stále převládající moc a omezení medicínského pojetí transsexuality z genderové perspektivy a zavést určitý queer přístup k transsexualitě a translidem. Z analýzy můžeme vidět, že reprezentace transsexuality v českých dokumentárních filmech reprodukuje do značné míry medicínské chápání transsexuality založené na biodeterministickém spojení pohlaví a dichotomie muž/žena, heterosexuál/homosexuál, a naturalizují jinakost translidí. Přijímání medicínské konceptualizace transsexuality translidmi ovšem nutně neimplikuje podrobení se dominantnímu medicínskému diskurzu nebo víru v něj, může jít spíš o strategii transsexuálů jak legitimizovat svou identitu v heteronormativním prostředí.