dostupná číslaKlára Benešovská Alchymie jako nástroj kritické analýzy. Na okraj článku M. Bartlové, Královské umění a stav české uměleckohistorické medievistiky AD 2010, Dějiny – Teorie – Kritika 2/2010

Autorka předkládá polemickou reakci na kritiku katalogu výstavy Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, kterou publikovala Milena Bartlová v DTK 8/2010, s. 261–270. Benešovská hájí koncept výstavy i přístupy uplatněné v katalogu, a to včetně metodologických zásad.