dostupná číslaMartin Franc, Jiří Knapík Volný čas 1957–1967. Dobové diskuse a vymezení

Autoři analyzují soudobé sociologické diskuse na téma volného času a mimopracovních činností v Československu od druhé poloviny padesátých let po léta šedesátá. Uvažují nad omezeními dobového chápání volného času v Československu a porovnávají pohled českých sociologů s tehdejšími názory sociologů z východního bloku a západoevropských zemí. Autoři dospívají k tomu, že v Československu byly překvapivě velmi dobře známy a diskutovány především názory soudobých francouzských sociologů volného času. Pozornost je rovněž věnována řadě tehdejších empirických výzkumných projektů. Autoři se pak zabývají otázkou, do jaké míry byly tyto empirické výzkumy reflektovány v obecných principech chápání volného času, úpravách pracovní doby a při pokusech o zkvalitnění každodenního života.